top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Rafał Lew Starowicz

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Instytutu Stosunków Międzynarodowych, studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie prowadził m.in. zajęcia z prawnych aspektów korzystania z mediów elektronicznych.

Temat pracy doktorskiej: „Edukacja prawna uczniów szkół gimnazjalnych na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu. Stan i wybrane uwarunkowania”.

Zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN. Wcześniej jako pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, brał udział w ewaluacji Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła”.

Realizował projekt na zlecenie Fundacji Odkrywców Innowacji, która wygrała konkurs Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w związku z zadaniem publicznym o nazwie „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu”.

Pracował w w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej kierował pracami Zespołów, których zadaniem było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w mediach elektronicznych.

Członek Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. rozwoju umiejętności i kompetencji cyfrowych, przedstawiciel MEN w Komitecie Polityki Edukacyjnej OECD, Radzie Projektu OECD Edukacja 2030 oraz od 2008 roku Komitetu Konsultacyjnego Programu "Safer Internet" w Polsce, ekspert programu „Szkoła z klasą 2.0”. Przez dwie kadencje w latach 2008 – 2012 był Członkiem Rady Ogólnoeuropejskiego Systemu Oznaczeń Gier Komputerowych i Wideo PEGI (Pan European Game Information Council).

W latach 2011-2012 w radiu Bajka autor i prowadzący audycję pedagogiczną „Duże Dziecko” nt. bezpieczeństwa dzieci w dobie mediów elektronicznych. Działania te przyczyniły się m. in. do zmiany polskiego prawa karnego oraz oświatowego, wypracowania samoregulacyjnych porozumień rynkowych, przeprowadzenia informacyjnych kampanii medialnych, wdrożenia nowej podstawy programowej z informatyki a także wpłynęły na rozwój oferty edukacyjnej dla rodziców, nauczycieli oraz dzieci. Jest autorem kilkunastu publikacji na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku TIK. Przez kapitułę SPRUC zaliczony do grona 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do grona 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce.

bottom of page