top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Anna Król

Anna Król - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconej tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy, współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu.

bottom of page