top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Mgr Krzysztof Rzeńca

Broker Innowacji, Kierownik Centrum Certyfikacji Uniwersytetu SWPS. Psycholog,
od ponad 8 lat związany z Uniwersytetem SWPS. Współtwórca Centrum Certyfikacji na Uniwersytecie SWPS. Współautor ponad 20 opisów kwalifikacji rynkowych opracowanych. Zawodowo zajmuje się również transferem wiedzy z uczelni wyższych do otoczenia społeczno-gospodarczego oraz prowadzeniem projektów interdyscyplinarnych. Autor publikacji związanych z dynamiką grupy rówieśniczej ze szczególnym uwzględnieniem bullyingu. Współtwórca systemu monitorującego i zapobiegającego bullyingowi – RESQL, a od lipca 2023 CEO RESQL Sp. z o.o. - spin-offu Uniwersytetu SWPS.

bottom of page