top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Dr Małgorzata Wójcik

Dr nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt i prodziekan w katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS. W swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów bullyingu oraz dynamiką grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy szkolnej. Realizuje projekty mające na celu zapobieganie zachowaniom wykluczającym oraz bullyingowi. Obecnie wdraża zintegrowany program monitorowania i zapobiegania przemocy rówieśniczej „RESQL”w szkołach podstawowych i średnich. Laureatka nagrody im. Prof. Romana Czerneckiego za najlepszy artykuł naukowy i specjalistyczny w dziedzinie edukacji w 2021 i 2023 roku oraz nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej w 2022 roku. Autorka publikacji naukowych i podręczników.

bottom of page