top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Anna Stalmach-Tkacz

Anna Stalmach-Tkacz
nauczyciel, edukator, profesjonalny coach, trener, lider kształcenia na odległość, dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES,
prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji "EDU-MONTIS", ekspert do spraw nowych rozwiązań prawnych w oświacie, a także nadzoru pedagogicznego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej i oceny pracy, autorka licznych publikacji metodycznych w tym programów nauczania, poradników metodycznych i podręczników szkolnych oraz materiałów i artykułów branżowych dla kadry kierowniczej oświaty.

bottom of page