top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Jakub T. Mróz

Absolwent psychologii na Wydziale Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS.
Prowadzi badania dotyczące bullyingu i jego konsekwencji, jak również roli rodziców, opiekunów i
nauczycieli w przebiegu tego zjawiska. Stypendysta Fundacji Pro Akademika – otrzymał Stypendium im. prof. Zbigniewa Pietrasińskiego za umiejętne przekładanie wyników badań na praktyczne rozwiązania zwalczające zjawisko bullyingu. Laureat nagrody prof. Czerneckiego za najlepszą publikację specjalistyczną roku 2023 związaną z edukacją. Autor publikacji dotyczących dynamiki grupy rówieśniczej.

bottom of page